ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ

Το καμπανάκι του κινδύνου στις σχέσεις!

Ο Κώστας κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για τις σχέσεις που έχουν βαλτώσει και μας δίνει τις λύσεις.

Το καμπανάκι του κινδύνου στις σχέσεις!

00:00:49