Οι άντρες βλέπουν 37% περισσότερο πορνό από τις γυναίκες!

Στο σημερινό Μόρνι Κρού, η Φελίσια αποκαλύπτει τα ποσοστά ανδρών και γυναικών που βλέπουν πορνό. Οι άντρες κερδίζουν με συντριπτικτή διαφορά.

Οι άντρες βλέπουν 37% περισσότερο πορνό από τις γυναίκες!

00:01:00