ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ

Ο Κώστας είναι σίγουρα η κακή επιρροή

Από τον γιό της Φελίσιας που συγκινήθηκε με μια παιδική ταινία, τις προτάσεις του Κώστα, το σημερινό Μόρνι Κρού ήταν το κάτι άλλο...

Ο Κώστας είναι σίγουρα η κακή επιρροή

00:00:54