ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ

Τα χειρότερα έντομα του καλοκαιριού

Ποιο πιστεύετε πως είναι το χειρότερο έντομο του καλοακιριού; Η κατσαρίδα ή το κουνούπι;

Τα χειρότερα έντομα του καλοκαιριού

00:01:04