ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ

Χαζά χτυπήματα μέσα στο σπίτι

Τα χαζά χτυπήματα μέσα στο σπίτι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Πόσοι έχετε χτυπήσει το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού σε κάποιο τραπέζι ή πόσοι έχετε χτυπήσει πάνω σε πόμολο;

Χαζά χτυπήματα μέσα στο σπίτι

00:01:00