ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ

Πόσα λεφτά πήρε ο Ιούδας σε ευρώ;

Εσείς αν γνωρίζατε πόσα λεφτά πήρε ο Ιούδας για να προδώσει τον Χριστό, ποια θα ήταν η αντίδραση σας; Θα ήταν παρόμοια με της Φελίσιας;

Πόσα λεφτά πήρε ο Ιούδας σε ευρώ;

00:00:44