ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ

Άγχη που είχαμε στο σχολείο

Ο Κώστας και η Φελίσια μας είπαν συχνά άγχη που είχαμε όταν πηγαίναμε σχολείο. Εσείς ταυτίζεστε όσο εμείς;

00:01:04