ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ

Σ΄αγαπάω...Θεανώ

Τι κάνεις αν σου πει κάποιος στον ένα μήνα "Σ' αγαπώ"; Αλλά κυρίως τι κάνεις αν σε αποκαλέσει με άλλο όνομα;

Σ΄αγαπάω...Θεανώ

00:00:58